top of page
 • Ik ben meertalig, in welke taal stel ik me kandidaat?
  Alle deelnemers aan het JPJ maken deel uit van een van de drie taalgroepen: Nederlands, Frans, of Duits. Het is de bedoeling dat je je tijdens de debatten uitdrukt in deze taal, bij de overige activiteiten staat het je natuurlijk vrij om zelf een taal te kiezen. Je kiest zelf in welke taal je je kandidaat stelt, maar als richtlijn kun je kiezen voor de taal waarin je je hoogste opleiding volgt of hebt gevolgd. Duitstaligen worden aangemoedigd om in het Duits te kandideren.
 • Welke wetsontwerpen worden er behandeld?
  Elk jaar worden er vier verschillende wetsontwerpen besproken binnen de simulatie. Dit jaar gaat het om: Defensie: minister Rosiers pleit onder andere voor een dienstplicht, het handhaven van de 2%-norm van de NAVO voor defensie-investeringen, en een hervorming van het Belgische cyberveiligheidsbeleid. Institutionele Hervormingen: minister Verstappen stelt een zevende staatshervorming voor, waarin de gewesten en gemeenschappen worden vervangen door kleinschalige kantons met uitgebreide bevoegdheden. Ook zou in dit wetsontwerp de monarchie worden vervangen door een presidentieel stelsel, en wordt er daarnaast gesproken over de positie van Brussel. Sociale Zaken en Werk: minister Rommes wil de economische positie van werknemers versterken. Zo pleit hij voor een verkorte werkweek met behoud van loon, een hervorming van sociale verkiezingen, en wil hij erkenning voor burn-outs en stressklachten. Mobiliteit: hoe is het mogelijk dat vervuilende vluchten nog altijd goedkoper zijn dan treinreizen? Minister Terlinden wil duurzame mobiliteit aanmoedigen door bijvoorbeeld het aantal vluchten per persoon te beperken en het openbaar vervoer gratis te maken. Ook stelt hij voor om de verschillende regionale vervoersbedrijven (De Lijn, TEC en de MIVB) te federaliseren om beter aan te sluiten op de NMBS.
 • Ik vertrek dit jaar op Erasmus, kan ik toch deelnemen?
  Afhankelijk van de periode, kun je toch deelnemen aan het JPJ. Zo vindt de simulatie zelf en de voorbereidingsdag plaats in het tweede semester (in februari). In het eerste semester zijn er geen verplichte activiteiten.
 • Hoe wordt mijn motivatiebrief beoordeeld?
  Alle brieven worden gelezen door meerdere leden van het JPJ. Dit zijn allemaal oud-deelnemers aan de simulatie die zich na hun deelname inzetten voor de vereniging. Elke motivatiebrief wordt beoordeeld op dingen als originaliteit, creativiteit, een correcte schrijfstijl en persoonlijkheid. De gemiddelde beoordeling per brief bepaalt de volgorde van deelname: de kandidaten met de hoogste scores worden direct uitgenodigd, de overige kandidaten komen op een wachtlijst. Maak je dus geen zorgen als je niet direct wordt toegelaten, je maakt zeker nog kans!
 • Ik heb een beperking, kan ik toch deelnemen?
  Het JPJ staat in principe open voor iedereen tussen de 18 en 26 jaar. Een beperking hoeft je dan ook niet tegen te houden om deel te nemen: integendeel! Mocht je praktische vragen hebben over deelname aan het JPJ, of over eventuele accommodaties tijdens je deelname, aarzel dan niet om een mail te sturen naar info@jeugdparlementjeunesse.be.
 • Hoe ziet de planning van de simulatieweek eruit?
  De simulatie vindt plaats van zondag 11 februari 2024 tot vrijdag 16 februari 2024. Op zondagnamiddag komen alle deelnemers aan in de jeugdherberg, waar iedereen een kamer krijgt toegewezen, en een deelnemersbundel krijgt met belangrijke informatie, en goodies van onze partners. Maandagochtend begint de simulatie met een rondleiding in het Paleis der Natie. Daarna gaan de plenaire debatten van start, waarin de vier jeugdministers hun wetsontwerpen verdedigen en alle eventuele vragen kunnen beantwoorden. Op dinsdag en woensdag zijn de commissiedebatten. Alle deelnemende Kamerleden zetelen in één van de vier commissies, die elk een ander wetsontwerp behandelen. Zoals in het echte parlement, vindt het meeste werk plaats in de commissies. Hier worden de wetsontwerpen in detail, artikel per artikel, behandeld en gedebatteerd. Nadat het commissiewerk is afgerond, worden de wetsontwerpen doorgestuurd naar de plenaire vergadering, waar ze opnieuw van begin tot eind worden behandeld - dit keer door alle Kamerleden. Dit biedt de kans om opnieuw te onderhandelen met collega-Kamerleden om amendementen te laten passeren. Deze plenaire debatten vinden plaats op donderdag en vrijdag. Ter afsluiting van de simulatie is er een korte receptie.
 • Wat kost een deelname aan de simulatie?
  De deelnamekost bedraagt normaal gezien rond de 110 euro per deelnemer, maar dit is slechts een indicatie en kan nog licht wijzigen. Dit bedrag omvat de overnachtingen in de herberg, drie maaltijden per dag, maar ook de activiteiten die we tijdens de simulatieweek organiseren. Voor wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, is er echter ook een sociaal tarief beschikbaar van 55 euro. Meer informatie hierover volgt in de selectiemails.
 • Waar overnachten we tijdens de week?
  Alle deelnemers overnachten in een jeugdherberg in Brussel. Je zult een kamer delen met andere deelnemers, waarbij we rekening houden met de verdeling tussen partijen en commissies.
 • Hoe kan ik deelnemen aan de simulatie?
  Elk jaar kunnen er ongeveer 120 jongeren deelnemen aan de simulatie van het JPJ. Omdat er meestal meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, vindt er een selectie plaats op basis van motivatiebrieven. In deze motivatiebrief schrijf je (anoniem) over waarom je graag zou willen deelnemen aan het JPJ, en wat jij kunt toevoegen aan de simulatie. Heb je een bijzondere interesse in een van de wetsontwerpen? Vermeld dit dan zeker! De inschrijvingsperiode voor de 16e editie van simulatie loopt van 16 oktober tot 19 november 2023. Heb je interesse in het JPJ? Laat dan alvast je gegevens achter in het voorinschrijvingsformulier om op de hoogte te blijven zodra de inschrijvingen openen!
 • Wanneer weet ik of ik ben toegelaten?
  Vanaf maandag 27 november worden de mails verstuurd naar alle kandidaten. Je krijgt dan te horen of je wordt uitgenodigd om deel te nemen of dat je op de wachtlijst bent geplaatst. Heb je na 1 december nog steeds geen mail ontvangen? Check dan zeker je spamfolder, of neem contact op via info@jeugdparlementjeunesse.be.
 • Ik ben dyslectisch, moet ik een motivatiebrief schrijven?
  Een motivatiebrief schrijven is verplicht om te kunnen kandideren voor het JPJ. We selecteren de deelnemers echter niet op basis van een correcte spelling, maar op originaliteit, creativiteit en motivatie. Mocht je je toch zorgen maken, kun je na je kandidaatstelling een mail sturen naar info@jeugdparlementjeunesse.be, zodat we op de hoogte zijn van je dyslectie en hier rekening mee kunnen houden.
 • Welke vereisten zijn er om te mogen deelnemen?
  De enige voorwaarde is de leeftijd: op het moment van de simulatie moet je tussen de 18 en 26 jaar oud zijn. Verder zijn er geen voorwaarden. Het maakt dus niet uit of je studeert, of je al politieke kennis hebt of niet, en of je wel of niet meertalig bent. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent om deel te nemen!
 • Wat als ik maar één landstaal spreek?
  Het JPJ is een meertalige vereniging, en ook tijdens de simulatie worden de verschillende landstalen gesproken. Maak je echter geen zorgen als je twijfels hebt over je taalkennis: alle debatten in het parlement worden live vertolkt door student-tolken van de KU Leuven. Zo zijn we er zeker van dat iedereen alle debatten kan verstaan, ongeacht hun taalkennis.
 • Hoe kan ik lid worden van het JPJ?
  Na de simulatie worden alle deelnemers uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar we blijven graag in contact met onze alumni. Ook kun je door lid te worden bijdragen aan toekomstige edities van de simulatie, het schoolproject, de diplomatieke simulatie, of andere projecten van onze vzw. Meer informatie over het lidmaatschap volgt in een mail na afloop van de simulatie.
 • Wat als ik geen voorkennis heb van politiek of rechten?
  Voorkennis is niet nodig om deel te nemen aan het JPJ. Hoewel het een voordeel kan zijn om de politiek te volgen of een juridische achtergrond te hebben, organiseren we voor de simulatie verschillende voorbereidingsdagen voor de deelnemers, zodat iedereen goed voorbereid het parlement binnenstapt. Daarnaast is er een deelnemersbundel met alle belangrijke informatie over de wetsontwerpen, de partijlijnen, maar ook de praktische werking van het parlement en de simulatie.
 • Wat is het doel van het JPJ?
  Het JPJ, en de simulatie specifiek, heeft verschillende doelen. Zo willen wij jongeren een beter inzicht geven in de werking van de Belgische politiek door hen zelf te laten deelnemen, en dialoog aanmoedigen tussen jongeren met verschillende meningen. Daarnaast willen wij als meertalige organisatie bruggen bouwen tussen jongeren uit de drie taalgemeenschappen van ons land.
 • Wat betekent ‘een simulatie’?
  Het Jeugd Parlement Jeunesse is een parlementaire simulatie. Dat wil zeggen dat we de werking van het Belgisch federaal parlement imiteren op basis van de werkelijke procedures. De politieke partijen binnen onze simulatie zijn fictief en speciaal voor de simulatie opgesteld. Ze zijn gebaseerd op bestaande politieke stromingen, maar vertonen geen vergelijking met echte politieke partijen. De leden van een partij binnen het JPJ vertolken dan ook niet hun eigen mening, maar de richtlijnen van hun partij.
 • Ik heb verplichte lessen tijdens de simulatieweek, kan ik toch deelnemen?
  Het zou jammer zijn om delen van de simulatie te missen. Om gemiste lessen of andere verplichtingen te kunnen verantwoorden, krijgen alle deelnemers dan ook een attest van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het JPJ heeft partnerschappen met verschillende universiteiten in België, maar mocht je je toch zorgen maken over verplichte afwezigheid, overleg dan best vooraf met je professor of assistent of je de les kunt missen.
logo fond transparent sans texte.png
bottom of page